Érezze jól magát! Rejtett költségek nélkül.

Akár 35% kedvezménnyel Áraink azonnali fizetéssel

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek – kivonat

A jármű átadása

A Bérlő az autót annak minden szükséges tartozékával (pl. kulcs) és dokumentumával (pl. forgalmi engedély) veszi át, beleértve a KRESZ-ben foglalt kötelező tartozékokat is. Köteles meggyőződni az autó megfelelő műszaki állapotáról – ezt a szerződés aláírásával igazolja.

Bérleti idő

A gépjármű átvételekor kezdődik, és minden újabb 24 óra egy-egy újabb bérleti napnak számít. Ha a Bérlő egyedi leadási, illetve felvételi pontot választ, akkor a gépjármű elszállítása a telephelytől az egyedi felvételi/leadási pontig beleszámít a bérleti időbe – így ha a Bérlő nem a telephelyen kívánja felvenni/leadni az autót, az további költségekkel járhat.

Bérleti és egyéb díjakkal kapcsolatos rendelkezések

A bérleti díj mellett a Bérlő köteles az autó típusától függően legalább 400EUR/120000Ft letéti díjat (kauciót) előengedélyezünk az ügyfél bankkártyáján Amennyiben az autót Bérlő szerződés szerinti állapotban és időpontban visszaszolgáltatja, ennek feloldását a bankkártyaszolgáltatónknál 1 munkanapon belül kezdeményezzük. Ha a leadáskor további költségek merülnek fel (pl: az autó piszkos, sérült, hiányosak a tartozékai, késői leadás, bírság stb.), akkor azt a Bérbeadó a letéti díjból fedezi, így annak csak a fennmaradó része kerül vissza a Bérlőhöz. Az esetlegesen felmerülő költségek az autó leadása után kiállított számlában jelennek meg. Ha a Bérlő a bérleti idő alatt túllépi a szerződésben foglalt futásteljesítményt, akkor ezért a Bérbeadó nettó 29Ft/km túllépési díjat számláz.

A Bérlő jogai és kötelezettségei

A bérautót a Bérlő a schengeni övezet országaiban, Svájcban és Horvátországban használhatja, az ettől eltérő úti cél csak a Bérbeadó írásos hozzájárulásával lehetséges.  A bérlés feltétele, hogy a Bérlő 21. életévét betöltse, érvényes személyi igazolvánnyal és legalább 1 éve érvényes jogosítvánnyal rendelkezzen. Az autót csak a Bérlő, illetve céges bérlés esetén a cég képviselője, alkalmazottja vezetheti, akiknek a szerződésben név szerint is szerepelni kell..

Tilos:

  • az autóval versenyen vagy egyéb hasonló rendezvényen részt venni;
  • az autóval radioaktív, veszélyes anyagot anyagot szállítani;
  • az autót zálogba adni, bérbe adni, eladni;
  • az autóval más járművet mozgatni (pl. vontatni);
  • az autót a KRESZ szabályaival összeegyeztethetetlen módon (pl. alkoholos befolyás alatt), illetve nem rendeltetésszerűen használni;
  • az autóban dohányozni.

Az ezekből eredő károkért a Bérlő felel, és az esetleges felmerülő költségeket köteles megtéríteni (pl. parkolási bírság). Ilyen esetben a Bérlő hozzájárul, hogy adatait a hatóságok felé a Bérbeadó kiadja.

A Bérbeadó jogai és kötelezettségei

A gépjármű a Bérbeadó tulajdona (vagy viszontbérbeadás céljából bérli), és megfelelő műszaki állapotban kerül átadásra, melyet bérlő a szerződés aláírásával elismer. A gépkocsi megfelelő műszaki állapotát Bérbeadó bármikor jogosult ellenőrizni.

Biztosítás

A bérleti díj tartalmazza a casco és kötelező felelősség biztosításokat. Saját hibából eredő baleset esetén a Bérlő az önrész mértékéig felelős, amennyiben a szerződéssel összhangban a legalább 2 elemet érintő vagy 100000 Ft-ot elérő vagy meghaladó kárösszegnél az autót vezető személy rendőri intézkedést kért. Baleset, vagy meghibásodás esetén a Bérlő Bérbeadót haladéktalanul köteles értesíteni.

Károkozás, rongálás, lopás, Gépjármű elvesztése esetére. Kárfelelősség.

A Bérlő köteles úgy eljárni, hogy az autó megrongálódását, ellopását megelőzze. Amennyiben mégis erre kerülne sor, a Bérlő köteles ezt haladéktalanul jelenteni a Bérbeadónak, és beleegyezése nélkül semmilyen felelősséget nem jogosult elismerni. Köteles továbbá a baleset részesei számára törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget tenni, 100000 Ft feletti kárnál a rendőrségi intézkedést köteles kérni.

A Gépjármű visszaszolgáltatása

A bérleti idő lejártával a Bérlő köteles az autót annak minden tartozékával visszaszolgáltatni az átvételkori állapotban – beleszámítva a rendes használat során fellépő amortizációt. Késedelmes visszaszolgáltatás esetén a Bérbeadó jogosult a járművet a rendőrségen eltulajdonítottként bejelenteni. Amennyiben a Bérlő meghosszabbítaná vagy lerövidítené a bérleti időt, ezt köteles 24 órával előre jelezni a Bérbeadó felé és módosítás csak közös megegyezéssel lehetséges.

A teljes Általános Szerződési Feltételek eléréséhez kattintson ide.